Könsuppdelad statistik ett nödvändigt medel för jämställdhetsanalys


SCB har på regeringens uppdrag arbetat fram råd och riktlinjer för arbetet med könsuppdelad statistik. Syftet med handboken är att ge råd och riktlinjer om hur könsuppdelad statistik kan analyseras och presenteras så att den speglar kvinnor och mäns verklighet inom olika samhällsområden. Handboken vänder sig till en bredare målgrupp än statistikproducenter.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik