Könsuppdelad statistik – återrapportering av ett regeringsuppdrag


Den här rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag om könsuppdelad statistik. Uppdraget består av två delar; en förstudie av myndigheters behov av ytterligare statistik till resultatredovisningen samt framtagande av en handledning om könsuppdelad statistik för arbete med jämställdhetsintegrering. Centralt i uppdraget är att statistiken ska redovisas för fler variabler än kön, vilket ska svara mot ett behov av intersektionella analyser.

Förväntningar på vad en intersektionell analys ska vara är varierande. Av det skälet innehåller den här rapporten en ganska omfattande genomgång av begreppet inklusive en konkretisering av dess möjliga betydelse i ett statistiksammanhang.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik