Könsskillnader i utbildningsval (Jämy)


Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att göra en sammanställning av befintlig forskning och kunskap om könsskillnader i utbildningsval. Denna rapport ger en bred bild av centrala förklaringsfaktorer på samhällelig, organisatorisk och individuell nivå vilka samspelar för att driva och upprätthålla könsskillnaderna i utbildningsval

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik