Klimat, kön och konsumtion – en forskningsöversikt


Det sammantagna internationella forskningsläget kring klimatpåverkan av individers konsumtionsmönster visar bland annat att sociodemografiska faktorer som kön, inkomst och etnicitet har ett stort förklaringsvärde, liksom att ojämlikhet i sig, särskilt i höginkomstländer, leder till ökade utsläpp från konsumtion.

I delprojektet Hållbarhet, livsstil och konsumtion med genusperspektiv, inom Nordiska ministerrådets program för hållbara livsstilar i Norden, har NIKK (Nordisk information för kunskap om kön) tagit fram en forskningsöversikt för att synliggöra och utmana könsstereotyper i förhållande till konsumtion och livsstil, och bidra till en bättre förståelse för hur skillnader uppstår, förstärks och reproduceras.

En systematisk litteratursökning med hjälp av KvinnSam, nationellt bibliotek för genusforskning, placerat vid Göteborgs universitetsbibliotek, ligger till grund för rapporten. Sökningar har gjorts i internationella artikeldatabaser och genusvetenskapliga tidskrifter i Norden, mellan åren 2007 och 2021.

Delmål
Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik