Jämställdhetsmyndighetens vägledning för jämställdhetsintegrering


Den här vägledningen ger en introduktion till hur ni kan planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering i er verksamhet. Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin handlar om att arbeta för en jämställd fördelning av makt och resurser och mer likvärdiga möjligheter för kvinnor, män, flickor och pojkar.

Delmål
Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord