Jämställdhetsmyndighetens analys av kvinnors och mäns situation inom politiken


Det inte råder reell jämställdhet mellan kvinnor och män i politiskt arbete. Kvinnor möter fortfarande större motstånd i utövandet av sitt uppdrag som folkvalda politiker än vad män gör. Undersökningar indikerar att unga kvinnor i flera hänseenden tenderar att vara en särskilt utsatt grupp.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik