Jämställda och inkluderande affärsmodeller – ett verktyg för privata företag


Verktyget Rikare affärsmodeller är ett webbaserat verktyg som hjälper företag och organisationer att bli bättre på jämställdhet och i förlängningen göra bättre affärer. Målet är att inkluderande affärsmodeller ska leda till ökad konkurrenskraft.

Verktyget är framtaget i samverkan mellan forskare, företag och kommuner. Det utgår från ett normkritiskt perspektiv på företagande och innovation, som utmanar etablerade föreställningar om vems behov, intressen, idéer och kompetenser som ska vara vägledande för hur framtidens varor, tjänster och värdekedjor formas. Syftet är att tillvarata en mångfald av värdefulla perspektiv i produktionen av varor och tjänster.

Verktyget låter dig som användare självkritiskt granska hur just ditt företag agerar inom fyra olika scenarion med fokus på sex olika områden: kundvärde, kapital, kompetens, kollaboration, kommunikation och kultur.

Rikare affärsmodeller ingår projektet Gender Smart Arena, som är ett samarbete mellan Luleå Universitet, företag och kommuner, med syfte att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt och sysselsättning i Norrbotten och Västerbotten.

Verktyget är gratis och finns online. På sidan finns också tips och länkar till fördjupande material.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik