Inspirerande exempel från Malmö stad


Malmö stad har bedrivit ett stort utveck­lingsarbete med huvudsyfte att kvalitetssäkra sin service till Malmöborna och dels sina arbetsplatser, ur ett jämställdhetsperspektiv. Denna skrift lyfter ett antal goda exempel.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik