Hur jämställda är arbetsvillkoren i kommuner och regioner?  En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken hos kommunala arbetsgivare


Den här rapporten är ett samlat initiativ från 16 Länsstyrelser som sammantaget omfattar resultat från 224 kommuner och 16 regioner. Samtliga resultat redovisas länsuppdelat.

Rapporten redovisar endast skillnader som har med kön att göra. Vidare jämförs endast det mest mansdominerade arbetet med den mest kvinnodominerade yrkesgruppen i varje kommun. Resultaten visar bland annat att deltid är vanligare bland kvinnor, att sjukfrånvaron är högre bland kvinnor och att antalet medarbetare per chef är klart högre i kvinnodominerade yrkesgrupper.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik