Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera – det här visar forskningen


Patrik Edgren har för DO sammanställt vad forskarvärlden, såväl nationellt som internationellt, säger om risker för diskriminering i den process som handlar om att rekrytera sökanden till tjänster på en arbetsplats.

Indelningen i kapitel motsvarar de moment i en rekryteringsprocess där forskare har identifierat sådana risker. I varje kapitel finns en kortfattad sammanställning av forskning med referenser. I slutet av vägledningen finns också en redogörelse för delar av diskrimineringslagstiftningen som är särskilt centrala kopplat till en rekryteringsprocess.

Vägledningen syftar till att vara ett stöd för de som rekryterar att uppmärksamma de fallgropar som kan finnas ur ett diskrimineringsperspektiv. Handledningen kan bidra till reflektion och vara ett underlag för de beslut som behöver fattas i rekryteringsprocessens olika moment.

Ett batteri av självgranskningsfrågor återfinns i slutet av varje kapitel. Tillsammans utgör dessa frågor hundra möjligheter att undvika diskriminering vid rekrytering

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik