Högskolestudier – intresse, planer och finansiering


I denna myndighetsgemensamma (CSN, UKÄ, UHR) rapport undersöktes gymnasieungdomars intresse för högskoleutbildning och deras studieplaner. De undersökte även ungdomarnas kunskaper om studiemedel, vilken inställning de har till studielån och om de pratar om studielån med föräldrar eller vänner, samt om studiemedel spelar en roll för deras studieplaner. Rapporten baseras på en enkätundersökning som har genomförts av SCB och avser gymnasieungdomar som tog examen under läsåret 2019/2020. Enkäten skickades till 5 806 personer och 2 211 valde att svara, dvs. svarsfrekvensen blev 38 procent

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik