Hinder och möjligheter för unga kvinnor med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden


Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ger i denna rapport från 2021 en bred bild av de hinder och möjligheter som olika kvinnor i gruppen möter. Rapporten visar att unga utrikes födda kvinnor möter en rad olika typer av hinder och utmaningar i arbetslivet.

  • Ett stort hinder är svårigheten att matcha arbetslivets krav på språkkunskaper, arbetslivserfarenhet och utbildning.
  • Kvin­nornas etablering hindras också av att de möter diskriminering i arbetslivet.
  • Etableringen försvåras av att kvinnorna i lägre utsträckning tar del av insatser och stöd som ska leda till arbete.
  • Studien visar också att föräldraskap och medföljande omsorgsansvar kan medföra en fördröjd etablering och försvåra att få fast anställning.
  • Rapporten visar även att kvinnor som lever i hederskontexter möter särskilda hinder.
Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik