Handbok för idrottsrörelsen


Idrottsrörelsens värdegrund slår fast allas rätt att vara med. Ändå finns det alltför många som inte känner sig välkomna. I omklädningsrum, på idrottsarenor, i styrelsearbete och i sociala medier styr normer, fördomar och traditioner vem som har makten, vem som blir utanför och vem som inkluderas i idrottens gemenskap.

Schyst idrott är en hjälp för att bli mer medvetna om att de ord, uttryck och bilder vi använder spelar roll för hur budskapet uppfattas. Detsamma gäller tonläge och kroppsspråk. Alla som är ledare i en förening är viktiga förebilder för barn, unga och andra aktiva idrottare. Det vi själva säger och gör sätter ribban för vad som är tillåtet.

Satsningen är ett samarbete mellan Värmlandsidrotten och Region Värmland. Den är en utveckling av handboken Schyst! – en inspirationskälla till jämlik kommunikation – som nått ut till hundratals organisationer och företag runt om i landet. Ungefär 80 ledare och aktiva i 33 föreningar har bidragit till innehållet i Schyst idrott genom att delta i workshoppar och intervjuer.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik