Handbok för de som arbetar med könsuppdelad statistik


Könsuppdelad statistik är nödvändig för att kunna göra jämställdhetsanalyser. SCB har publicerat denna handbok för hur könsuppdelad statistik kan analyseras och presenteras så att den återspeglar kvinnors och mäns verklighet inom olika samhällsområden.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik