Grundskolors arbete med jämställdhet – med särskilt fokus på en trygg skolmiljö för alla elever


Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i sådan utbildning och peda­gogisk verksamhet som står under myndighetens tillsyn. I den här granskningen från 2020 gjordes en detaljerad och systematisk undersökning av grundskoleverksamheters kvalitet inom ett av­gränsat område, i förhållande till nationella mål och riktlinjer. Utgångspunkten är alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Rapporten visar att trygghet och jämställdhet är nära sammanflätade och att skolors trygghetsarbete kan bli mer träffsäkert om det integreras med arbetet för jämställdhet.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik