Genusvetenskapens pedagogik och didaktik


Det här är en av fem i en skriftserie från Nationella sekretariatet för genusforskning. Genom skriftserien vill sekretariatet sprida kunskap om genusvetenskapen till nya sammanhang och grupper.

I denna första skrift står pedagogik och didaktik i fokus. Finns det något specifikt genusvetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande? Varför intresserar sig genusvetenskapen för lärar- och forskarrollen och deras betydelse för utbildningens utformning?

Genom konkreta och praktiska exempel får läsaren en god inblick i och reflektion över den undervisande vardagen.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik