Genomlysning av en kommuns biståndsbeslut vid vård- och omsorgsenheten


Botkyrka kommun genomlyste 2009 arbetet biståndsbedömningen inom vård- och omsorgsförvaltningen. Efter detta genomfördes fyra åtgärder:

  • Förstudie i form av ärendegranskning
  • Utbildning för samtliga biståndsbedömare
  • Kollegiegranskning av ärenden
  • Extern processutvärdering

Projektet synliggjorde en rad könsmönster som sedan låg till grund för diskussioner och analys av biståndsbedömningsprocessen. Resultaten har lett till vissa förändringar i biståndsbedömarnas handläggning. Bland annat har en utbildning påverkat hur de beskriver brukarens situation i utredningar, samt bemötandet vid hembesök. Den har också resulterat i att biståndsbedömarna i Föredragningar valt att avidentifiera ärendena vad gäller kön för att inte påverkas av detta vid bedömningen.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik