Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner i Sverige


I detta betänkande från Utredningen om Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner (SOU 2017:92) redovisas resultaten av undersökningen av transpersoners levnadsvillkor. Här redogörs för hur transpersoner påverkas av samhällets cis- och heteronorm samt identifiera de hinder som finns i samhället för transpersoners möjligheter att leva i enlighet med sin könsidentitet.

Utredningen föreslår insatser för att åtgärda eventuella brister. Utredningens slutsats är bland annat att arbetet för att förbättra transpersoners levnadsvillkor måste stärkas på ett strukturellt plan, med förtydliganden av ansvar och uppdrag till myndigheter.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik