Forskningsöversikt om diskriminering vid rekrytering


Syftet med denna rapport är att ge en bild av forskningsläget i Sverige avseende diskriminering vid rekrytering i arbetslivet. Denna rapport innehåller en översikt över den forskning som bedrivits vid svenska universitet och högskolor mellan 2000 – 2012. Forskningsöversikten har tagits fram av Oxford Research på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik