Fler insatser kan förebygga självmord


Det går att förebygga självmord genom att begränsa tillgången till medel och metoder för suicid, behandla depression, följa upp patienter som gjort ett självmordsförsök samt genom skolbaserade insatser. Detta visar en systematisk litteraturöversikt över det senaste decenniets forskning (innan 2017) om effekter av suicidpreventiva insatser. Den systematiska litteraturöversikten följde upp den forskning om suicidpreventiva insatser som publicerats mellan år 2005 och 2014. Forskarna identifie­rade via två databaser och andra källor totalt 1 821 studier, varav 164 inkluderades i litteraturöversikten.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik