En mer jämlik vård är möjlig


Myndigheten för vårdanalys har fått i uppdrag av regeringen att utifrån Socialstyrelsens rapport ”Ojämna villkor för hälsa och vård” genomföra en fördjupad analys av skillnader i vården – en analys av vad som orsakar skillnaderna i vård, behandling och bemötande., och vilka åtgärder som kan vidtas för att nå en mer jämlik vård.

Rapporten ger ett antal rekommendationer för den vård- och omsorgsgivare som vill komma till rätta med de ojämna villkoren.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik