En kunskapssammanställning om könsskillnader i utbildningsval


Könsskillnader i utbildningsval är en central fråga för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Rapporten från Jämställdhetsmyndigheten visar att könsskillnader i utbildningsval består inom stora delar av det formella utbildningssystemet. Och som rapporttiteln antyder är utbildningsvalen förvisso i teorin fria, men i praktiken ofta könsbundna. Denna kunskapssammanställning beskriver centrala förklaringsfaktorer på samhällelig, organisatorisk och individuell nivå som samspelar för att driva och upprätthålla dessa könsskillnader.

Den breda uppsättningen av förklaringsfaktorer visar att det behövs åtgärder på flera nivåer, både på samhällsnivå och i samverkan mellan olika aktörer på såväl arbetsmarknaden som inom utbildningssystemet, för att fler ska göra utbildningsval efter eget skön, snarare än eget kön.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik