En jämställdhetsanalys av rastaktiviteterna på Hagbyskolan i Linköping


Som en del i det fortsatta arbetet med Linköpings kommuns idrottspolitiska program Aktiv hela livet genomfördes denna jämställdhetsanalys under april-maj 2019. Den huvudsakliga frågeställningen har berört hur fysisk aktivitet kan stimule­ras i en skolgårdsmiljö och skapa förutsättningar för alla elever att vara delaktiga, oavsett kön. Detta då studier visar att alltför få barn når upp till den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet, och att detta framför gäller flickor.

Materialet till denna analys har samlats in genom observatio­ner på Hagbyskolan i Linköping samt dialog med elever och pedagoger på skolgården. Särskilt fokus har riktats mot vad eleverna gör på rasterna, var de befinner sig på skolgården och framför allt hur de själva upplever aktiviteterna.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik