En jämställdhetsanalys av den egenorganiserade idrotten


Denna studie genomfördes från hösten 2018 till våren 2019 som en del i Linköpings kommuns idrottspolitiska program Aktiv hela livet. Syftet har varit att problematisera kvinnors upplevelser av den egenorganiserade idrotten och dess an­läggningar. Studien visar att det finns normer och föreställningar om kön och fysisk aktivitet som påverkar idrottsutövandet.

Studien föreslår tre konkreta åtgärder för Linköpings kom­mun att vidta för att främja jämställdhet inom den egenor­ganiserade idrotten, utöver att ta med sig de övergripande insikterna i framtida planering och beslutsfattande. Dessa åtgärder består av att 1) främja en föreningsorganisering av den egenorganiserade idrotten, 2) utveckla anläggningarnas sociala ytor, samt 3) utveckla nya perspektiv på omkläd­ningsrum.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik