En fråga om tid. En studie av tidsanvändningen bland kvinnor och män 2021


Året 2021 fick SCB i uppdrag från regeringen att genomföra TID – en studie av tidsanvändning bland kvinnor och män. Syftet var att mäta kvinnor och mäns tidsanvändning med fokus på det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Till skillnad från tidigare tidsanvändningsundersökningar samlades aktiviteter inom den fria tiden dock inte in, vilket betyder att aktiviteter som att titta på TV, läsa, motionera, spela och att utöva hobbys inte inkluderades i undersökningen.

Kvinnor ägnar generellt mer tid än män åt aktiviteter som att laga mat, städa, tvätta och på omsorg om de egna barnen (matning, påklädning, hygien, läggning). Detta oavsett inkomster, ålder, om de förvärvsarbetar, om de är sammanboende eller inte och om de har barn eller inte. Män ägnar generellt mer tid än kvinnor på förvärvsarbete, underhåll och reparationer av bostaden och fordon.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik