Ekonomisk jämställdhet – uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet


Jämställdhetsmyndigheten har på regeringens uppdrag genomfört en uppföljning av utvecklingen i förhållande till det jämställdhetspolitiska delmålet ekonomisk jämställdhet. De huvudsakliga delområden som har identifierats är:

  • inkomster av anställning,
  • inkomster av näringsverksamhet eller företagande,
  • inkomster av kapital,
  • positiva och negativa effekter av skatter och transfereringar samt
  • pensioner.

Avgörande vid urvalet av fördjupningsområden har varit att belysa teman kopplade till ekonomisk jämställdhet som antingen är nya eller som enbart behandlats i begränsad omfattning.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet

Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik