Den könssegregerade arbetsmarknaden


Jämställdhetsmyndigheten har tecknat en bild av den könssegregerade arbetsmarknaden inom välfärdsyrken. Rapporten visar på att arbetsmarknaden fortsatt är starkt könssegregerad, både på arbetsmarknaden i stort och inom välfärdssektorn. Det finns ett stort behov av att ha fokus på strukturella faktorer kring arbetsvillkor och arbetsmiljö för att skapa förutsättningar för att bryta könssegregeringen och bredda rekryteringen till välfärden.

I rapporten ges förslag på hur könsbundna studie- och yrkesval kan motverkas, vilket skulle skapa en bredare rekryteringsbas till välfärden.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik