Definiera vad för slags kränkning det rör sig om innan ni går vidare i undersökningen av kränkningar i organisationen


Kränkningar på arbetsplatser är ett allvarligt problem som direkt och indirekt berör många. Bland åtskilliga som är engagerade i frågan finns en stor frustration över bristen på kraftfulla och verksamma åtgärder för att både få stopp på och förebygga mobbning. Som ett svar på det behovet har allt fler börjat använda faktaundersökning som metod vid kännedom om kränkningar. Faktaundersökning är dock inte alltid den metod som alltid bör användas. Den kan i vissa fall till och med förvärra situationen. Det visar den här vetenskapliga artikeln från Göteborgs universitet. Artikeln bygger på en empirisk studie av 81 fall av mobbning.

Det främsta syftet med denna studie är att bidra till större förståelse för vad som kan ligga bakom scenarier där någon upplever sig vara, respektive faktiskt är, utsatt för kränkande behandling.

Artikeln vänder sig till organisationskonsulter, personalspecialister, arbetsrättsexperter och andra som i sina yrkesroller behöver en mer ingående förståelse för problematiken.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik