Dagens gymnasieskola – bättre än sitt rykte?


I den här undersökningen från Göteborgs universitet redovisar Institutionen för pedagogik och didaktik sina resultat. Undersökningen baserar sig på uppgifter från ett riksrepresentativt stickprov omfattande cirka 9 000 elever huvudsakligen födda 1987. Merparten av dessa påbörjade gymnasieskolan hösten 2003 och avslutade den våren 2006. Huvudsyftet med studien var att klarlägga skillnaderna mellan de som avbryter respektive fullföljer gymnasiestudierna. Undersökningen visar att mellan 20 och 25 procent av dem som antagits vid de nationella programmen inte fullföljer utbildningen inom tre år. Studieavbrotten är vanligare bland män, bland dem från lägre socialgrupp och framför allt bland dem med låga betyg från grundskolan. Vidare uppger de som avbryter att de hyst mindre intresse för det program de antagits vid, att de trivts sämre, att de oftare blivit mobbade samt att de inte fått tillräckligt med stöd i sina studier. Avslutningsvis diskuteras två frågor: Är studieavbrotten oroande många? Vad krävs för att studieavbrotten skall reduceras?

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik