Bemötande och resurstilldelning inom vård- och omsorgssektorn i Nora kommun


Detta är en rapport från en journalstudie vid Nord vårdcentral och Noras hemsjukvård 2015 – 2016. Den syftade till att undersöka om det fanns några skillnader mellan hur män och kvinnor med svårläkta sår bemöttes inom primärvård och kommunal omsorg. Fanns det skillnader i den vård kvinnor och män får? Och hur mycket resurser satsas på män, respektive kvinnor?

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik