Bekräftartekniker och motstrategier – sätt att bemöta maktstrukturer och förändra sociala klimat


Härskartekniker är ett fenomen och ett begrepp myntat av Berit Ås för att beskriva ett subtilt förtryckarfenomen mellan män och kvinnor (Ås, 1992; 1978). Härskartekniker är enligt Ås metoder att behålla eller skaffa sig negativ makt över andra människor eller sätt att hävda sig själv genom att förtrycka andra individer.

Berit Ås definierade fem tekniker från början som hon kallade osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av info, dubbel bestraffning och påförande av skuld och skam. Senare har Ås även identifierat objektifiering samt hot och våld som sätt för män att vinna negativ makt – härska – över kvinnor. Men dessa kommer inte att vidare beröras i den här artikeln.

Ett antal doktorander beskriver i detta dokument ett antal sätt för att motverka och bemöta härskartekniker.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik