Att reflektera över innan du skriver artiklar, rapporter eller för webben


I de flesta texter och bilder uttalas föreställningar om perso­ner och grupper utan att detta är medvetet eller önskvärt från den som tagit fram materialet. Texter och bilder kan på så sätt cementera synen på kön, etnicitet, ålder och sexuell lägg­ning.

Hur ska vi tänka när vi skriver för vår webb, när vi skriver artiklar eller rapporter? Det får du reflektera över i denna handledning.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik