Att möjliggöra jämställd föräldraledighet – en handbok för dig i privat sekt


Denna handbok riktar sig till arbetsgivare, verksamhetsledare och HR-anställda inom privat sektor och syftar till att underlätta arbetet med aktiva åtgärder för att möjliggöra för anställda att kombinera förvärvsarbete och föräldraskap. Vi hoppas även att handboken kan bidra till ett större intresse och engagemang för att arbetet med jämställd föräldraledighet, då det onekligen är viktigt och värdefullt – för alla.

Handboken är uppdelat i två delar. Den första delen består av grundläggande information om föräldraledighet och föräldraförsäkring samt understödda argument för varför vi bör arbeta för en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten, både utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och ett familjeperspektiv. Den andra delen består av information om diskrimineringslagens lagstadgade krav på arbetet med aktiva åtgärder efterföljt av konkreta förslag på åtgärder för att göra arbetsplatsen mer föräldravänlig.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik