Arbetsgivarens ansvar för att förebygga och motverka trakasserier och kränkande särbehandling


Skriftens huvudfokus avser kränkningar och trakasserier som sker i verksamheten mellan arbetstagare och kollegor. Arbetsgivare måste uppfylla kraven i Diskrimineringslagen och Arbetsmiljölagen.

Den här skriften har tagits fram för att tydliggöra skillnaderna, men också likheterna, mellan de båda regelsystemen, och för att arbetsgivare ska veta vilket ansvar den har utifrån båda regelverken.

Skriften är indelad i fyra kapitel – Kränkande särbehandling, Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier enligt diskrimineringslagen, Gemensamma utgångspunkter i arbetsmiljö- och diskrimineringslagen samt ett fjärde kapitel som innehåller en sammanfattning av de vanligaste frågorna på området.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik