Arbetsförmedlingens plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknadenkvinnors


Utrikes födda kvinnor och utomeuropeiskt födda kvinnor i synnerhet, är arbetslösa i högre utsträckning än både kvinnor och män födda i Sverige samt män födda i ett utomeuropeiskt land. Utrikes födda kvinnor utgör cirka 30 procent av alla inskrivna på Arbetsförmedlingen. Många inom gruppen står långt ifrån arbetsmarknaden och antingen är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa.

I följande dokument beskriver Arbetsförmedlingen en åtgärdsplan för åren 2023 – 2025 för att bemöta denna problematik.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik