Använda statistik för uppföljning av jämställdhetsintegrering


Den här handledning från SCB riktar sig till den som behöver stöd i att använda statistik i ditt arbete med jämställdhetsintegrering. Den fokuserar på könsuppdelad statistik som ska kunna användas i jämställdhetsanalyser och som även inkluderar andra variabler än kön.

Handledningen riktar sig primärt till personer vid myndigheter och organisationer utan djupa kunskaper om statistik i allmänhet, och könsuppdelad statistik i synnerhet, och till personer som ska göra analyser med en intersektionell ansats inom arbete med jämställdhetsintegrering. Handledningen innehåller dock material som också kan vara till nytta även för lite mer avancerade användare.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik