Ändrad ordning – strategisk utveckling för jämställdhet


Regeringen beslutade den 30 oktober 1997 att tillsätta en arbetsgrupp för metodutveckling i jämställdhetsarbetet. Arbetsgruppen har fungerat som en ”think tank”. Dess idéer har lett till konkreta initiativ riktade mot såväl det privata näringslivet som den statliga sektorn.

Detta är Arbetsgruppens slutrapport. Den ger en introduktion till strategin jämställdhetsintegrering och beskriver dess framväxt. Begreppet som sådant definieras. Denna slutrapport handlar om strategin jämställdhetsintegrering, vilken står för det övergripande och långsiktiga tillvägagångssätt för hur jämställdhet ska uppnås.

Skriften för en begreppslig diskussion i kapitel 2.

I kapitel 3 ges en beskrivning av de förändringar som skett inom offentlig och privat sektor och som inneburit en utveckling av jämställdhetsarbetet.

I kapitel 4 diskuteras principiella utgångspunkter för metodutveckling och därmed operationaliseringen av strategin. I det avslutande kapitlet sammanfattas analyserna och läggs förslag till fortsatt arbete.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik