Stockholms läns Jämställdhetsstrategi

Jämställt Stockholm är namnet på Stockholms läns jämställdhetsstrategi för perioden 2024-2027. Den anger mål och riktning för arbetet och är strategiskt vägledande för länets statliga myndigheter, civilsamhällets organisationer, näringslivet och kommuner.

Länsstrategins prioriteringar och målsättningar är tänkta att användas som utgångspunkt i framtagandet av organisationernas egna handlingsplaner. Den här hemsidan är tänkta att utgöra ett stöd för de organisationer som är intresserade av att arbeta systematiskt, kunskapsbaserat och i samverkan.

Mer innehåll